Міністерство внутрішніх справ України

ХАРКІВСЬКИЙ Національний університет внутрішніх справ

СУМСЬКА ФІЛІЯ

Кафедра юридичних дисциплін

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни

„ТОРГОВЕ ПРАВО”

(повне найменування дисципліни)

За напрямом підготовки6.030401 Право

(шифр і найменування)

Освітньо-кваліфікаційний рівень __________спеціаліст_______

(найменування)

форма навчання всі форми навчання

(денна, заочна)

м. Суми 2007documentaeunjpp.html
documentaeunqzx.html
documentaeunykf.html
documentaeuofun.html
documentaeuonev.html
Документ Міністерство внутрішніх справ України