Аныштан бағандар құю

Бағалау критериі Деңгей
Керемет Жарамды Түзету қажет Жарамсыз
1. Жұмысты орындау үшін инструменттерді және материалдарды таңдау
Ғаныштан қаймақ тәрізді консистенцияны араластырып дайындау.
Ғаныштан тікбұрышты баған мүсіндеу.

Жоғарғы балл – 100.

Тәжірибелік дағдыларды бағалау

Бағалау рубрикасы (сабақ №9)(1)

Жоғарғы жақтың ортаңғы күрек тіс сауыттарының анатомиялық формасын ғаныш бағаннан мүсіндеу

Бағалау критериі Деңгей
Керемет Жарамды Түзету қажет Жарамсыз
1. Жұмысты орындау үшін инструменттерді және материалдарды таңдау
2. Ғанышты баған құю
3. Ғанышты баған бетін мүсіндеуге дайындау
4. Реттілікті са Аныштан бағандар құюқтай отырып тіс сауытын мүсіндеу
5. Мүсіннің дұрыстығын бағалау критерийі

Жоғарғы балл – 100

Тәжірибелік дағдыларды бағалау

Бағалау рубрикасы сабақ №9)(2)

Төменгі жақтың ортаңғы күрек тіс сауыттарының анатомиялық пішінін мүсіндеу

Бағалау критериі Деңгей
Керемет Жарамды Түзету қажет Жарамсыз
1. Жұмысты орындау үшін инструменттерді және материалдарды таңдау
2. Ғанышты баған құю
3. Ғанышты баған бетін мүсіндеуге дайындау
4. Реттілікті сақтай отырып тіс сауытын мүсіндеу
5. Мүсіннің дұрыстығын бағалау критерийі

Жоғарғы балл – 100.

Тәжірибелік дағдыларды бағалау

Бағалау рубрикасы

(сабақ №10)(1)

Жоғар Аныштан бағандар құюғы жақ бүйір күрек тістің анатомиялық пішінін мүсіндеу

№ п/п Бағалау критериі Деңгей
Керемет Жарамды Түзету қажет Жарамсыз
1. Жұмысты орындау үшін инструменттерді және материалдарды таңдау
2. Ғанышты баған құю
3. Ғанышты баған бетін мүсіндеуге дайындау
4. Реттілікті сақтай отырып тіс сауытын мүсіндеу
5. Мүсіннің дұрыстығын бағалау критерийі

Жоғарғы балл – 100.

Тәжірибелік дағдыларды бағалау

Бағалау рубрикасы

(сабақ №10)(2)

Төменгі жақ бүйір күрек тістің анатомиялық пішінін мүсіндеу

№ п/п Бағалау критериі Деңгей
Керемет Жарамды Түзету қажет Жарамсыз
1. Жұмысты Аныштан бағандар құю орындау үшін инструменттерді және материалдарды таңдау
2. Ғанышты баған құю
3. Ғанышты баған бетін мүсіндеуге дайындау
4. Реттілікті сақтай отырып тіс сауытын мүсіндеу
5. Мүсіннің дұрыстығын бағалау критерийі

Жоғарғы балл-100.

Тәжірибелік дағдыларды бағалауБағалау рубрикасы

(сабақ №11)(1)

Жоғарғы жақ сүйір тістерінің анатомиялық пішінін мүсіндеу

№ п/п Бағалау критериі Деңгей
Керемет Жарамды Түзету қажет Жарамсыз
1. Жұмысты орындау үшін инструменттерді және материалдарды таңдау
2. Ғанышты баған құю
3. Ғанышты баған бетін мүсіндеуге дайындау
4. Реттілікті сақтай отырып тіс сауытын м Аныштан бағандар құюүсіндеу
5. Мүсіннің дұрыстығын бағалау критерийі

Жоғарғы балл-100.

Тәжірибелік дағдыларды бағалау

Бағалау рубрикасы

(сабақ №11)(2)


documentaetxsur.html
documentaetyaez.html
documentaetyhph.html
documentaetyozp.html
documentaetywjx.html
Документ Аныштан бағандар құю